سلاح‌های فروخته شده به کشورهای عربی با اجازه کنگره بوده است/ اسرائیل از ایران نگران است نه اعراب