تاکید موگرینی بر حمایت از فلسطین در دیدار با محمود عباس