18 تروریست داعش در عملیات ارتش عراق در شرق الرمادی از پای درآمدند