حضرت آیت الله مکارم شیرازی: حجاب سمبل نظام اسلامی ...