علی پروین حضورش در جشن عروسی بازیکن پرسپولیس را رسانه ای کرد