گزارش تصویری/ مراسم استقبال از حضور وزیر دادگستری در ملکان