اختتامیه مسابقات بین المللی قرآن عصر فردا با حضور رئیس مجلس