پیش بینی باران برای استانهای شمالی/ وزش باد و گرد وخاک در استانهای مرکزی