وقتی جشنواره «کن» از «فجر» هم ایدئولوژیک‌تر می‌شود!