۳۲ طرح با ۹۶۵ میلیارد تومان در استان آذربایجان شرقی اجرا می‌شود