با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، مراسم کلنگ‌زنی دانشکده علوم انسانی 3 واحد علوم تحقیقات برگزار شد