اجلاس هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا / عکس: مهسا غفاری