محمدی: غربی‌ها در برابر کمک‌‌های انسان دوستانه ایران به یمن اعتراض می‌کنند