«مصطفی عبداللهی» درگذشت/تشییع 2 خرداد از مقابل تالار وحدت