مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال شنبه برگزار می شود/رقابت 16 نامزد برای کرسی ریاست