اکبری: نهمین همایش پژوهش‌های قرآنی به کتاب الهی و فرهنگ وحیانی پرداخته است