ارائه 91 هزار طرح به صندوق توسعه ملی/بانک‌ها پول صندوق توسعه را گرفتند اما به مشتری ندادند