اتمام عملیات احداث بیمارستان 220 تختخوابی شهرستان سراب تا شهریور ماه سال جاری