توضیح در خصوص گزارش سرنوشت رسانه‌های تصویری+پاسخ فارس