برنامه‌های رییس جمهور در سفر به آذربایجان شرقی / عکس: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری