نگاهی به انفجار گوشی ها در ایران و جهان؛سامسونگ حرف اول را می زند