اصلاح قوانین مخابراتی اروپا برای تسهیل رقابت با واتس‌اپ و اسکایپ