یک پسر 24 ساله، عجیب ترین گروه موسیقی دنیا را از اتاق خوابش متولد کرد!