تمدید بازداشت شیخ سلمان امیدها برای یک محاکمه عادلانه را از بین برد