جُنگ خانوادگی ویژه اعیاد شعبانیه در پارک جنگلی ناژوان