موج دوم بیداری‌اسلامی، پشت مرزهای عربستان است/انقلاب اسلامی ماهیت استکبار را به چالش کشیده است