کپه داغ، پارک صلح مرزی بین خراسان شمالی و ترکمنستان