روحانی: تحقیق و توسعه در مذاکرات هسته‌ای خط قرمز ماست