رای کمیته انضباطی تیم های سایپا و استقلال خوزستان اعلام شد