توافقی که اجازه دسترسی به اسرار علمی و نظامی کشور را بدهد امضا نمی‌کنیم/ نظرات رهبر معظم انقلاب برا