بیشکک بدنبال تقویت جایگاه در اتحادیه اوراسیا+تصاویر