۹ خرداد جلسه رئیس‌جمهور با فرمانداران سراسر کشور برگزار می‌شود