استخدام پیک موتوری و کارگر در فست فود پاتیلی واقع در استان هرمزگان