تاکید سخنگوی وزارت خارجه ایران بر شرط و شروط ایرانی برای امضای توافق هسته‌ای