کاهش 4هزار توماني قيمت ربع سکه / دلار 3 هزار و 300 تومان