مشارکت بنیاد برکت در تأسیس کارخانه فولادی و تولید میلگرد در زرین دشت فارس