استخدام نصاب کناف و دیوارپوش و سقف کاذب در استان هرمزگان