واکنش منفعلانه آمریکا به سخنان رهبری/ توافق را امضا نمی‌کنیم!