۱/۳ کلاسهای درس در استان گیلان فاقد ایستایی و ایمنی لازم است