محموله ۲۰ تنی موادغذایی هلال احمر امشب عازم جیبوتی می شود