تعرفه بالا مانع صادرات محصولات پتروشیمی به اروپاست