صوت/ بیانات رهبر انقلاب در جمع دانش آموختگان دانشکده افسری امام حسین