آیت الله هاشمی رفسنجانی: کسانی که در راه علم از راه دور دخالت می کنند دستشان را بر دارند