آمریکا و اسرائیل در دستیابی مصر به انرژی هسته‌ای کارشکنی می‌کنند