دیدارتراکتورسازی با نفت تکرارنمی شود/کادر فنی تراکتورسازی مقصراست