‌برخی کم‌سوادان مانع بازگشت تحصیل‌کرده‌ها می‌شوند/ می‌گویند همسرش را بی‌حجاب دیده‌ایم