رحیم صفوی: با خاک یکسان کردن تل‌آویو تنها یک حرف نیست