عده‌ای کم‌سواد مانع حضور تحصیلکرده‌های دلسوز خارج از کشور می‌شوند