مرگ سالانه دوهزاروپانصد بیمار مبتلا به سل در کره‌ شمالی