رونمایی سامانه جامع زیست فناوران در افتتاحیه سومین جشنواره زیست فناوری